Projekty

Nethemba

Klient: Nethemba
Služby: logo, identita, UX dizajn, web dizajn, web development

Nethemba je slovenská bezpečnostná IT spoločnosť špecializujúca sa primárne na bezpečnosť webových aplikácií a penetračné testy. Identitu sme postavili na jednoduchom a čistom symbole „penetrovaného“ písmena „N“. Takýmto zásahom vznikli dve jednotky. Tie umiestnené v kruhu vytvárajú symbiózu postavenú na hre núl a jednotiek. Tam sme ale neskončili. Identitu sme obohatili o unikátne vizuály vytvorené s Architektom Jánom Perneckým, ktorý za pomoci generatívnych metód zvizualizoval DDOS útok.

Corporate identity

LOGO DIZAJN

Typografia

Korporátne farby

Koncepcia
korporátneho vizuálu

Východisková pozícia pre tvorbu tohto vizuálu zodpovedá náhodnému botnetuzombie počítačov pripojených k internetu. Každý uzol predstavuje počítač a prepojenie medzi dvoma počítačmi je možné iba pozdĺž hviezdicovitej štruktúry. Množstvo náhodných dvojíc uzlov poprepájaných najkratšími možnými dráhami bézierovými krivkami tvorí zväzky optických vlákien – až tie vizualizujú samotný internet a sú viditeľné iba ako vnútorné svetlo v telese útoku. Rovnakými dráhami prebieha aj DDoS útok – všetky zombie počítače vysielajú prepojenia k jedinému napadnutému uzlu. Prepojenia však neprebiehajú priamo, ale riadia sa princípmi rojenia boidov, ktoré okrem základných správaní kĺžu po dráhach prepojení, rotujú okolo nich a blížia sa k cieľu útoku.