Projekty

Globsec

Klient: GLOBSEC
Služby: UX dizajn, web dizajn, sada ikon

Globsec je významná konferencia o medzinárodnej bezpečnosti, ktorej sa pravidelne zúčastňujú najvyšší predstavitelia európskych krajín. V pomerne krátkom časovom úseku sme vyriešili štruktúru a kompletnú grafiku pre stránku. Najväčšou výzvou bolo vymyslieť zobrazovanie členitého programu a nestratiť pri tom nič z jeho prehľadnosti. Vzhľadom k nominácii v kategórii BestEventWebsitena TheEventTechnologyAwards v Londýne sa nám to pravdepodobne aj podarilo.

Stránka sa umiestnila v shortliste
v kategórii Best Event Website

The Event
Technology awards
v Londýne

Základom je
prehľadnosť

Z množstva informácií sme vyselektovali to najpodstatnejšie a umiestnili do úvodu stránky. Svojimi poznatkami sme prispeli k diskusii o štruktúre stránky a vytvorili prehľadný a použiteľný model všetkých jej častí.