Projekty

FABLAB

Klient: Francúzky inštitút v Bratislave
Služby: logo, identita, tlačené materiály, piktogramy, branding priestoru, web dizajn

FabLab je tvorivá dielňa a otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Je to celosvetový koncept, ktorý za pomoci STU a Francúzskeho inštitútu v Bratislave otvoril svoje brány aj na Slovensku. Na začiatku sme boli oslovení na pomoc s dizajnom webstránky, pri tvorivom dialógu sa nám však podarilo presadiť zmenu kompletnej vizuálnej identity. Tá sa nám celkom podarila a pravdepodobne ani samotný objednávateľ nebol z výsledku sklamaný. Z FabLab Bratislava sa postupne stáva značka, ktorú vidíme na najrôznejších umeleckých a dizajnérskych fórach.

LOGO DESIGN

Typografia

KORPORÁTNE FARBY

ŠTRUKTÚRA STRÁNKY

Pomohli sme s komplexnou logikou a usporiadaním stránky

Súčasťou identity je aj sada ikon vytvorených na mieru

Pohrali sme sa aj s grafikou rezervačného systému pre návštevníkov